Aleksandra Gotkowicz

Jestem psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem. W mojej pracy łączę wiele nurtów dostosowując je do potrzeb pacjenta. Szczególnie bliski jest mi nurt humanistyczno-egzystencjalny oparty na pełnym bezpieczeństwa i szacunku kontakcie między pacjentem a terapeutą.  Jako trener procesu grupowego prowadzę treningi psychologiczne oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Osobom, które się do mnie zgłaszają, proponuję pomoc psychologicznąpsychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw

Pomoc psychologiczną kieruję przede wszystkim do osób, które przeżywają trudności życiowe i nie bardzo wiedzą jak sobie z tym poradzić. Doświadczają cierpienia z powodu zaburzeń nerwicowych, lękowych, zaburzeń nastroju, depresji oraz problemów osobowościowych. Mają trudności w relacjach z ludźmi, cierpią z powodu takich problemów jak niska samoocena, lęk czy depresja, doświadczają poczucia bezradności, przygnębienia i braku nadziei. Pomagam też tym, którzy nie radzą sobie ze skrajnymi emocjami, mają skłonności do wybuchów gniewu. Służę także pomocą osobom, które doznały w swoim życiu traumy. Psychoterapia może pomóc w zrozumieniu nieadaptacyjnych mechanizmów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, w uporaniu się z bezsilnością, odnalezieniu zasobów. 

Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” w Warszawie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra oraz członkiem PTP – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam roczną Szkołę Trenerów Grupy TROP. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej, indywidualnej i grupowej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie kliniczne w terapii problemów z lękiem, złością, zaburzeń nastroju ( w tym depresją ) oraz z powodu zaburzeń nerwicowych  i depresją zdobyłam na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA w Otwocku. Prowadząc konsultacje psychologiczne w Fundacji Można Inaczej miałam okazję pracować z osobami, które były ofiarami dyskryminacji. W Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na infolinii 116 123 wspierałam osoby w kryzysie emocjonalnym. Odbyłam staż w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Warszawie. Placówka ta jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób chorujących psychicznie. Podczas tego stażu, uczestniczyłam m. in. w grupie wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. Następnie przez trzy lata prowadziłam warsztaty oraz terapię indywidualną pracując z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej. Przez rok wspierałam dzieci, rodziców i kadrę warszawskich przedszkoli. Prowadziłam warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci oraz konsultację indywidualne dla rodziców. Pracuję w podejściu integracyjnym opartym na nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. W swojej pracy terapeutycznej korzystam z wielu podejść, między innymi z metody Focusingu, która polega na werbalizacji bieżącego doświadczenia, które jest odczuwalne w ciele. Metoda ta pozwala na uświadomienie sobie tego, co czujemy w danej chwili. Zwiększa świadomość własnych uczuć, co pozwala na dotarcie do własnych potrzeb i ich zaspokojenie.

Praca psychoterapeuty to przede wszystkim kontakt z drugim człowiekiem. Klient podczas sesji terapeutycznych, często po raz pierwszy przeżywa niektóre z emocji. Emocje te są w wielu przypadkach bardzo trudne i nie zawsze uświadomione, mają jednak zasadniczy wpływ na jakość życia pacjenta. Dzięki pracy z klientem odkryłam, że doświadczając tych emocji, nazywając je, przeżywając człowiek zbliża się do siebie. Staram się towarzyszyć moim pacjentom w tym procesie, empatycznie i bezwarunkowo akceptując to, co przeżywają. Wierzę, że każdy jest sam dla siebie ekspertem.

                 Aleksandra Gotkowicz