Analiza grupowa

Analiza grupowa jest formą psychoterapii grupowej, która łączy terapię grupową z psychoanalitycznym rozumieniem i badaniem nieświadomości. 

Zakłada, że psychologiczne trudności życiowe, m. in. lęk społeczny, wycofanie, zbytnia zależność, obawa przed zmianą, mają początek w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Mają one wpływ na wiele aspektów naszego życia. Problemy te niekiedy utrudniają tworzenie trwałych i satysfakcjonujących relacji. Z tego właśnie powodu, indywidualne trudności ukazują się i są odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w interakcjach z uczestnikami oraz z prowadzącymi ją psychoterapeutami.

Dzięki możliwości swobodnego komunikowania się w grupie, adekwatnym działaniom terapeuty, możliwości odczuwania, poddawania refleksji i rozumienia tych trudności, grupa staje się przestrzenią terapeutyczną, która sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, rozumienia własnych stanów wewnętrznych, innych ludzi i własnych interakcji z nimi. Grupa terapeutyczna, która wspiera i pomaga w odkrywaniu nieświadomych motywów sprzyja pogłębianiu oraz poszerzeniu świadomości. Pozwala przepracować własne wzorce funkcjonowania w relacjach, umożliwia nowe i bardziej satysfakcjonujące funkcjonowanie w przyszłości.

Aktualnie prowadzę kwalifikacje do małej grupy analitycznej osób dorosłych, prowadzonej w ko-terapii przez psychoterapeutów grupowych z Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, posiadającego rekomendację Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Terapia ta wymaga kwalifikacji, która obejmuje min. 3 konsultacje lub więcej. 
Koszt jednej konsultacji – 140 zł

Grupa rusza jesienią, spotkania odbywać się będą we wtorki, w godz.: 19:00 – 20:30
Miejsce spotkań znajduję się w bardzo wygodnej lokalizacji, w samym centrum Warszawy – Śródmieście, ul. Smolna 34 lok. 6, w Poradni Psychoterapii i Rozwoju POCZUCIE.  
Sesja analizy grupowej (90 min) – 100 zł

Zapisy na konsultacje pod numerem telefonu 504 844 064