Jeśli czujesz, że jesteś w trudnej sytuacji życiowej, w której trudno Ci jest poradzić sobie samemu, czujesz się zagubiony i samotny, nie widzisz wyjścia z sytuacji, przeżywasz dużo trudnych emocji. W takich momentach warto skorzystać z pomocy psychologa.

 

Zapraszam na terapie indywidualną osoby, które:

 • przeżywają lęki, długotrwały niepokój, nie mogą uporać się z natrętnymi myślami
 • odczuwają obniżony nastrój, spadek energii, przygnębienie, poczucie braku nadziei, bezradność
 • mają trudność w panowaniu nad emocjami, doświadczają wybuchów gniewu
 • z zaburzeniami osobowości
 • doświadczają straty, rozstania, przeżywają żałobę
 • doświadczają dolegliwości somatycznych bez medycznego podłoża takich jak: bóle głowy, żołądka oraz inne objawy somatyczne jak zawroty głowy, duszności, kołatanie serca, drżenie rąk i nóg
 • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi, w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji
 • mają zaniżone poczucie własnej wartości przez co obniżone poczucie szacunku i zaufania do siebie
 • mają trudność w podejmowaniu decyzji
 • potrzebują wsparcia w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową
 • czują się nieszczęśliwe, zmęczone, smutne
 • nie radzą sobie ze stresem i  ciągłym napięciem
 • mają zaburzenia odżywiania
 • chcą lepiej zrozumieć siebie, rozwijać swoje mocne strony, radzić sobie ze słabościami

 

Specjalizuję się w pracy terapeutycznej z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

Praca terapeutyczna z osobami z syndromem DDA polega na docieraniu do prawdziwych potrzeb i emocji, przyglądaniu się destrukcyjnym schematom i odnajdywaniu nowych, alternatywnych sposobów radzenia sobie. Celem jest poukładanie w sobie trudnych doświadczeń – na tyle, na ile to możliwe, tak by zaznać, wewnętrznego spokoju i poczucia, że możemy żyć tak jak chcemy i potrzebujemy. Szczególnie istotne jest dotarcie do niezaspokojonych potrzeb oraz przyjrzenie się temu, co utrudnia zmianę funkcjonowania. Bardzo ważnym momentem w procesie terapii jest zaakceptowanie faktu, że w większości nasze potrzeby i oczekiwania nigdy już nie zostaną zaspokojone, tak, jakbyśmy tego chcieli. A już na pewno nie przez osoby, które zaniedbały nasze potrzeby w dzieciństwie.

W procesie terapii ważne jest przepracowanie bolesnych sytuacji z dzieciństwa i uchwycenie mechanizmów, które – funkcjonując nieprzerwanie od dzieciństwa – hamują osobisty rozwój w dorosłym życiu. Ważne tu jest, aby doświadczać nowych więzi, otworzyć się na ludzi i na nowe przeżycia. Pomaga w tym empatyczny, rozumiejący i akceptujący bezwarunkowo terapeuta.

Należy wspomnieć, że nie wszystkie osoby żyjące w rodzinie alkoholowej doświadczają nasilonych objawów syndromu DDA. Wiele z nich radzi sobie dobrze ze sobą i swoimi problemami. Warto mieć bowiem na uwadze, iż Dorosłe Dzieci Alkoholików na skutek trudnych doświadczeń w dzieciństwie, nauczyły się radzić sobie w nieprzewidywalnym dla nich świecie. Dzięki temu, mają spore zasoby, których często nie są świadome. Psychoterapia daje możliwość zauważenia ich.

 

Terapia par i małżeństw

W każdym związku zdarzają się trudne chwile. Terapia par/małżeństw ma na celu osiągnięcie lepszego wzajemnego zrozumienia, przyjrzenia się relacji na nowo,wzajemnym oczekiwaniom, trudności w komunikacji i bliskości z partnerem. Proces terapii par dotyczy zarówno aktualnych problemów, jak i dotąd nieprzepracowanych trudności z przeszłości.

Charakterystyczną cechą pracy z parami jest to, iż „klientem” jest relacja. Terapeuta wspiera partnerów w komunikacji między sobą, daje możliwość i przestrzeń dla wzajemnego wysłuchania siebie przez partnerów, wyrażenia często trudnych emocji. Terapeuta nigdy nie opowiada się za którąkolwiek ze stron.  W terapii par ważna jest motywacja obojga partnerów do zmiany i chęć inwestowania energii w związek.

 

Sesje on-line

Istnieje możliwość skorzystania z sesji online.
Pomoc psychologiczna, psychoterapia przez Skype przeznaczona jest dla osób, które mają utrudnione korzystanie z psychoterapii stacjonarnej z powodu pracy, opieki nad dzieckiem lub pobytem za granicą.