„Klienci odkrywają, często z wielkim zdziwieniem, że relację można przeżywać na gruncie prawdziwych uczuć, a nie obronnego udawania i pozorów.
Odkrycie, że relacja przetrwa również wyrażanie uczuć wstydu, złości czy rozdrażnienia, podnosi na duchu. Odkrycie, że człowiek może wyrażać czułość czy lęk i nie zostać przy tym zdradzony, jest głęboko wzmacniającym przeżyciem”

Carl R. Rogers

Decyzja o podjęciu psychoterapii bywa często bardzo trudna. Związany jest z nią niepokój, lęk przed brakiem zrozumienia, obawa przed  odrzuceniem, czy krytyką ze strony terapeuty. Jednak cierpienie, którego człowiek doświadcza  powoduje, że szuka on pomocy.

Psychoterapeuta nie ocenia, nie osądza, nie poddaje krytyce.

Zadaniem psychoterapeuty jest:

– zrozumieć pacjenta oraz pomóc mu zrozumieć samego siebie.

– towarzyszyć w konfrontacji z bolesnymi doświadczeniami i w związku z tym w przeżywaniu  bardzo trudnych emocji takich jak żal, smutek, wstyd, poczucie winy, poczucie krzywdy, osamotnienie.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Podczas tego spotkania omawia się główne obszary, które sprawiają trudność pacjentowi i ustala się jaka będzie forma pomocy psychologicznej. Czasami ustalenie problemu zajmuje od jednego do trzech spotkań. Zawierany jest tzw. „kontrakt” pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Spotkania odbywają się regularnie, w konkretnym  dniu tygodnia, przeważnie o stałej porze.

Sesja terapeutyczna: od 140 zł / 50 min

Cennik znajdziesz ⇒ tu