Zaburzenia nerwicowe – odpowiedzi na najczęstsze pytania

W związku z często pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zaburzeń nerwicowych, postanowiłam zebrać najczęściej zadawane i w przystępny, zrozumiały dla każdego sposób udzielić na nie odpowiedzi.

 

Czym są zaburzenia nerwicowe ?

Zaburzenia nerwicowe powstają na skutek nieuświadomionych wewnętrznych konfliktów z którymi człowiek nie potrafi sobie poradzić. Konflikty te mają źródło w sprzecznych tendencjach, pragnieniach, nieuświadomionych potrzebach, zakazach moralnych i społecznych, które nie pozwalają na ujawnienie i realizacje potrzeb jednostki. Przykładem takiego nieuświadomionego konfliktu może być poczucie obowiązku bycia z dotychczasowym partnerem, ze względu na dzieci bądź sytuacje ekonomiczną, przy jednoczesnej chęci stworzenia sobie lepszego związku.

 

Jakie są objawy nerwicy ?

Nerwice mogą obejmować takie objawy somatyczne jak:

– ból głowy, zawroty głowy, ból serca, kołatanie serca, ból żołądka, kręgosłupa, drżenie kończyn, zaburzenia funkcjonowania objawów wewnętrznych.

Osoby z zaburzeniami nerwicowymi mają zawyżone aspiracje, skupiają się na sobie, odczuwają lęk, mają zaniżoną samoocenę, występują natrętne myśli, natręctwa ruchowe, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia snu, czują poczucie krzywdy, są wrażliwe na ocenę ze strony innych osób, mają trudności w relacjach międzyludzkich.

 

Jakie są przyczyny zaburzeń nerwicowych ?

Wymagania przez otoczenie ( role społeczne)
Obciążenia, dotykające osobę w ciągu życia
Czynniki biologiczne ( cechy temperamentu, stan fizyczny)

Źródłem są nieuświadomione, nierozwiązane konflikty wewnętrzne, często pomiędzy możliwościami jednostki a dążeniami, obowiązkami a potrzebami. Przyczyną zaburzeń nerwicowych może być niedostatek miłości rodzicielskiej w dzieciństwie bądź nie przepracowany uraz (trauma).

 

Jakie mogą być skutki zaburzeń nerwicowych ?

Aktualnie za jeden z podstawowych skutków zaburzeń nerwicowych uważa się ogólną utratę radości życia, może to być np. uzależnienie od stosowania farmakoterapii, spadek aktywności, izolacja w domu, nie radzenie sobie z rolami społecznymi i rodzinnymi.

Drugorzędnym skutkiem zaburzeń nerwicowych może być zaniżone poczucie własnej wartości przez co jednostka dąży do kompensacji poprzez szczególne osiągnięcia, bądź też intensywnie angażuje się w pracę.

 

Jak leczy się zaburzenia nerwicowe ?

W przypadkach koniecznych (nerwica natręctw), stosuje się farmakoterapię dla wzmocnienia oddziaływań terapeutycznych. Przynosi ona choremu ulgę, lecz nie pozbawia pacjenta objawów. Jeśli jest to reakcja nerwicowa na trudne sytuacje życiowe ( strata bliskiej osoby), leki przynoszą chwilową ulgę. Obniżony zostaje lęk i napięcie, aby była możliwa praca z pacjentem.

Jedną ze skutecznych metod leczenia zaburzeń nerwicowych, których podłożem są problemy psychologiczne jest terapia. Dzięki niej osoba może przyjrzeć się ukrytym objawom i poznać ich przyczyny , staję się bardziej świadoma siebie, tego co przeżywa, zaczyna widzieć swoje możliwości i ograniczenia, słabe i mocne strony. Pacjent dzięki nowemu doświadczeniu, ma możliwość, wypracowania nowych, konstruktywnych sposobów funkcjonowania i radzenia sobie z problemami.

 

Masz więcej pytań ?

Zdaję sobie sprawę, że tą serią pytań i odpowiedzi nie wyczerpię tematu i z pewnością masz jeszcze inne pytania lub potrzebujesz rozwiać pewne wątpliwości które nadal możesz mieć. Zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną. Chętnie spotkam się z Tobą i porozmawiam Jestem żeby Ci pomóc.